Puno me ne

Mësuese e gjuhes Gjermane Kriteret e aplikimit: Të ketë mbaruar studimet në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, dega Gjermanisht, profili Mësuesi Të ketë përvojë në mësimdhënie, minimumi 6 muaj. Të dojë profesionin. Të ketë etikë të theksuar në komunikim dhe veshje. Të jetë korrekte në marrëdhëniet...

Pozicioni: Koordinatore me kohë të pjesshme (pasdite 16:30-20:30) Kriteret e punësimit: Të ketë përfunduar arsimin e lartë. Të njohë gjuhën angleze. Të ketë etikë të lartë komunikimi dhe sjelljeje. Të ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe bashkëpunuese. Të ketë aftësi për të zbatuar përgjegjësitë dhe...

Job details Job Type Part - time Full Job Description English Teacher Intern Description: Academy of European Languages is offering an internship program for graduate students majoring in education. This opportunity will give a real-world perspective upon which to base future career choices and enhance classroom experience. This is an ideal...

Kriteret e aplikimit: Të ketë mbaruar studimet në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, dega ITALISHT, profili Mësuesi (Bachelor dhe Master). Të ketë përvojë në mësimdhënie, minimumi 6 muaj. Të ketë etikë në komunikim dhe veshje. Të jetë korrekte në marrëdhëniet e punës. Të jetë e...