Puno me ne

Mësuese e gjuhes Gjermane Kriteret e aplikimit: Të ketë mbaruar studimet në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, dega Gjermanisht, profili Mësuesi Të ketë përvojë në mësimdhënie, minimumi 6 muaj. Të dojë profesionin. Të ketë etikë të theksuar në komunikim dhe veshje. Të jetë korrekte në marrëdhëniet...

Pozicioni: Koordinatore me kohë të plotë . Kriteret e punësimit: Të ketë përfunduar arsimin e lartë. Të njohë shumë mirë gjuhën angleze në të folur dhe në të shkruar. Të njohë dhe zotërojë shumë mirë kompjuterin, paketën Office. Të ketë etikë të lartë komunikimi dhe sjelljeje. ...

Job details Job Type Part - time Full Job Description English Teacher Intern Description: Academy of European Languages is offering an internship program for graduate students majoring in education. This opportunity will give a real-world perspective upon which to base future career choices and enhance classroom experience. This is an ideal...

Kriteret e aplikimit: Të ketë mbaruar studimet në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, dega ITALISHT, profili Mësuesi (Bachelor dhe Master). Të ketë përvojë në mësimdhënie, minimumi 6 muaj. Të ketë etikë në komunikim dhe veshje. Të jetë korrekte në marrëdhëniet e punës. Të jetë e...

Mesuese e gjuhes Angleze   Kriteret e aplikimit: Të ketë mbaruar studimet në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, dega Anglisht , profili Mësuesi (Bachelor dhe Master). Të ketë përvojë në mësimdhënie, minimumi 6 muaj. Përbën avantazh puna me fëmijët e moshës 6-12 vjeç. Të dojë profesionin. Të...