Puno me ne

Job details Job Type Part - time Full Job Description English Teacher Intern Description: Academy of European Languages is offering an internship program for graduate students majoring in education. This opportunity will give a real-world perspective upon which to base future career choices and enhance classroom experience. This is an ideal...

Kriteret e aplikimit: Të ketë mbaruar studimet në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, dega ITALISHT, profili Mësuesi (Bachelor dhe Master). Të ketë përvojë në mësimdhënie, minimumi 6 muaj. Të ketë etikë në komunikim dhe veshje. Të jetë korrekte në marrëdhëniet e punës. Të jetë e...

Kriteret e aplikimit: Të ketë mbaruar studimet në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, dega Anglisht , profili Mësuesi (Bachelor dhe Master). Të ketë përvojë në mësimdhënie, minimumi 6 muaj. Të ketë etikë në komunikim dhe veshje. Të jetë korrekte në marrëdhëniet e punës. Të jetë...

Pozicioni: Sekretare me kohë të pjesshme (femër). Kriteret e punësimit: Të ketë përfunduar arsimin e lartë (dega ekonomi/marketing/ financë përbën avantazh). Të njohë shumë mirë gjuhën angleze në të folur dhe në të shkruar. Të njohë dhe zotërojë shumë mirë kompjuterin, paketën Office. Të ketë etikë...