Gjuha Frënge

Frengjishtja flitet në të gjithë globin. E dyta pas Anglishtes, Frengjishtja është ndër gjuhët kryesore për nga numri i shteteve që e kanë gjuhë zyrtare. Ajo është gjithashtu e vetmja gjuhë, bashkë me Anglishten, që mësohet në cdo vend të botës, me mbi 100 miljon student që e mësojnë cdo vit dhe me 2 miljon mësues që e japin si lëndë.

Kurset e frengjishtes janë të vlefshme për fëmijë dhe të rritur, në programe intensive dhe normale, si dhe individuale.

Dëshiron të mësosh më shumë? Na kontakto.

 

 

 

 

 

 

 

Kurse të tjera gjuhësh

Anglisht

Gjermanisht

Italisht

Spanjisht

Shqip për të huaj