Pozicion i lirë: Mësuese e gjuhës Angleze me kohë të pjesshme (pasdite)

Pozicion i lirë: Mësuese e gjuhës Angleze me kohë të pjesshme (pasdite)

Mesuese e gjuhes Angleze

 

Kriteret e aplikimit:

 • Të ketë mbaruar studimet në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, dega Anglisht , profili Mësuesi (Bachelor dhe Master).
 • Të ketë përvojë në mësimdhënie, minimumi 6 muaj. Përbën avantazh puna me fëmijët e moshës 6-12 vjeç.
 • Të dojë profesionin.
 • Të ketë etikë të theksuar në komunikim dhe veshje.
 • Të jetë korrekte në marrëdhëniet e punës .
 • Të jetë proactive dhe e aftë të ndërtojë marrëdhënie pozitive me fëmijët.
 • Të jetë krijuese dhe e gatshme për tu përfshirë në aktivitete të ndryshme me fëmijët brenda dhe jashtë klasës.
 • Të jetë e njohur me software të materialeve mësimore (miqësore me përdorimin e teknologjisë në klasë).

Ofrohen:

Kushte pune shumë të mira dhe pagesë e kënaqshme.

 

Aplikimet duhet të jenë si më poshtë:

Dërgo aplikimin në: info@ael-albania.com

Subjekti: (Emër Mbiemër) Kërkesë për punësim- Mësuese e Gjuhës Angleze (AEL).

 1. CV të detajuar (Shqip ose Anglisht) me foto.
 2.  1-2 referenca të punëdhënësve të mëparshëm.
 3. Diplomë e shkollës së lartë.

Ju faleminderit!

 

No Comments

Post A Comment