Dua kurse gjuhësh

Dua kurs pikture

Dua program pas shkolle

Dua kurs kompjuteri

Dua kamp veror

o

Staf entuziast, me eksperiencë dhe i kualifikuar

Aplikimi i metodës 'experiental learning'

Aktivitete ekstrakurrikulare

2

Çmim i fituar

1140

Studentë të kënaqur

5

Programe
Studimi

8

Vite Operimi

Të rejat e fundit

Dëshironi të bëheni pjesë e një eksperience të paharrueshme?