Pozicion i lirë: Koordinatore (me kohë të pjesshme-pasdite)

Pozicion i lirë: Koordinatore (me kohë të pjesshme-pasdite)

Pozicioni: Koordinatore me kohë të pjesshme (pasdite 16:30-20:30)

Kriteret e punësimit:

 • Të ketë përfunduar arsimin e lartë.
 • Të njohë gjuhën angleze.
 • Të ketë etikë të lartë komunikimi dhe sjelljeje.
 • Të ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe bashkëpunuese.
 • Të ketë aftësi për të zbatuar përgjegjësitë dhe të realizojë objektivat e caktuara.

Detyrat dhe përgjegjësitë

Kandidatja duhet të marrë përsipër që të ushtrojë përgjegjësitë si më poshtë :

 • Të mirëpresë klientët dhe t’i informojë për shërbimet.
 • Të organizojë grupet dhe oraret e kurseve.
 • Të dërgojë njoftime dhe të ketë komunikim të vazhdueshëm me klientët dhe furnitorët.
 • Të përpilojë raportet ditore, mujore, vjetore sipas formatit.

Ofrohet:

 • Mjedis miqësor pune.
 • Ditët zyrtare të pushimit janë pushim.

Aplikimet duhet të jenë si më poshtë:

Dërgo aplikimin në: info@ael-albania.com

Subjekti: (Emër Mbiemër) Kërkesë për punësim – Koordinatire (AEL).

 1. CV të detajuar (Shqip ose Anglisht) me foto (Foto profesionale, JO SELFIE).
 2.  1-2 referenca të punëdhënësve të mëparshëm (opsionale).
 3. Diplomë e shkollës së lartë.

Preferohen kandidate të grupmoshës 20-35 vjeç.

No Comments

Post A Comment