Pozicioni: Mësuese e gjuhës Italiane

Pozicioni: Mësuese e gjuhës Italiane

Kriteret e aplikimit:

  • Të ketë mbaruar studimet në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, dega ITALISHT, profili Mësuesi (Bachelor dhe Master).
  • Të ketë përvojë në mësimdhënie, minimumi 6 muaj.
  • Të ketë etikë në komunikim dhe veshje.
  • Të jetë korrekte në marrëdhëniet e punës.
  • Të jetë e njohur me software të materialeve mësimore (miqësore me përdorimin e teknologjisë në klasë).
  • Të dojë profesionin.

Ofrohen:

Kushte pune shumë të mira dhe pagesë e kënaqshme

Aplikimet duhet të jenë si më poshtë:

Dërgo aplikimin në: info@ael-albania.com

Subjekti: (Emër Mbiemër) Kërkesë për punësim- Mësuese e gjuhës Italiane (AEL).

  1. CV të detajuar (Shqip ose Italisht) me foto.
  2.  1-2 referenca të punëdhënësve të mëparshëm.
  3. Diplomë e shkollës së lartë.
No Comments

Post A Comment