Gjuha Gjermane

Gjermanishtja është gjuha vendase më e folur në Europë, dhe është gjuha zyrtare jo vetëm e Gjermanisë, por gjithashtu e Austrisë dhe Liechtenstein. Ajo është gjithashtu gjuhë zyrtare në Zvicër dhe Luksemburg.

Ne ofrojmë kurse të gjuhës Gjermane që mbulojnë aftësitë bazë (të lexuarit, folurit, dhe të shkruarit) nga niveli A1-C1 sipas CEFR. Kurset ofrohen në frekuencën normale, 2 herë në javë nga 90 minuta/seanca ose kurse intensive bazuar në kërkesat e studentëve. Librin me të cilin punojmë Schritte A1 – B1 dhe Sicher B1+ to C1

 

Kurse të tjera gjuhësh

Anglisht

Frengjisht

Italisht

Spanjisht

Shqip për të huaj