Kurse gjuhësh

Çfarë ofrojmë ne?

 

 

Ne ofrojmë kurse individuale në të cilat studentët mund të vendosin saktësisht se çfarë duan të mësojnë. Mësimet mund të përfshijnë Anglishte të përgjithshme, për shembull praktikë shtesë e shqiptimit dhe të folurit, por edhe tema specifike në lidhje me punën, për shembull përgatitja për një takim specifik. Kjo metodikë praktikohet veçanërisht kur studentët kanë nevoja shumë të veçanta ose kur pjesëmarrësit dëshirojnë të mësojnë shumë intensivisht. Këto klasa ofrohen në të gjitha gjuhët dhe nivelet.

 

 

Të gjitha kurset tona në grup janë përshtatur për të përmbushur nevojat dhe pritshmëritë e studentëve në lidhje me përvetësimin e gjuhës së huaj. Kurset në grup për të rritur përbëhen nga 4-10 studentë për klasë dhe kurset në grup për fëmijë dhe adoleshentë përbëhen nga 4-14 studentë për grup.

Kurse gjuhësh të huaja

Anglisht

Gjermanisht

Frëngjisht

Italisht

Spanjisht

Shqip