Work with us

Pozicioni: Koordinatore me kohë të plotë Kriteret e punësimit: Të ketë përfunduar arsimin e lartë. Të njohë gjuhën angleze në të folur dhe në të shkruar. Të njohë dhe zotërojë shumë mirë kompjuterin, paketën Office. Të ketë etikë të lartë komunikimi dhe sjelljeje. Të ketë aftësi...

Job details Job Type Part - time Full Job Description English Teacher Intern Description: Academy of European Languages is offering an internship program for graduate students majoring in education. This opportunity will give a real-world perspective upon which to base future career choices and enhance classroom experience. This is an ideal...