Gjuhë të huaja?! O sot o kurrë!

Gjuhë të huaja?! O sot o kurrë!

AEL hap regjistrimet për kurset e shtatorit në programet:

  1. Anglisht për fëmijë: mosha 4-6 vjeç/ 7-10 vjeç / 10-16 vjeç. Frekuenca e kurseve është 2 herë në javë dhe seancat zgjasin 60 minuta për grupmoshën 4-6 vjeç dhe 90 minuta për moshën mbi 7 vjeç.
  1. Anglisht për të rritur, Anglishte e përgjithshme dhe përgatitje për APTIS, IELTS, TOEFL, kurse individuale ose në grup. Kurset kurset individuale zgjasin 60 minuta ndërsa në grup zgjasin 90 minuta.
  2. Anglisht për student ndërkombëtarë.
  3. Italisht për fëmijë, adoleshentë dhe të rritur.
  4. Gjermanisht për fëmijë, adoleshentë dhe të rritur. Përgatitje për provimin e mbrojtjes së gjuhës për emigrim në gjermani.
  5. Shqip për të huaj.
  6. Kurs pikture për fëmijë 5-10 vjeç.

Të gjitha kurset realizohen paradite dhe pasdite dhe përcaktohen sipas interest të grupit.

Informacion më të detajuar mbi programet tona i gjeni në programet e studimit dhe regjistrimin mund ta bëni këtu.

Ju mirëpresim.

No Comments

Post A Comment