“Roli i edukimit fizik tek fëmijët”

“Roli i edukimit fizik tek fëmijët”

Teknologjia po ndryshon mënyrën se si jetojmë. Nuk mundemi t’i shmangemi ndryshimit por është detyra juaj si prindër dhe e jona si mësues te kemi në kontroll ritmim e përshtatjes me ndryshimin dhe të edukojmë brezat e rinj mbi përfitimet po ashtu dhe rreziqet që na vijnë nga përdorimi i tepruar i pajisjeve teknologjike.

Një fëmijë nuk e ka kurrsesi të nevojshme ekspozimin e përditshëm para një laptopi apo celulari. Mendoni për pasojat afatgnata dhe imitoni kohën që fëmijët shpenzojnë me to.

Bëni me fëmijët tuaj atë që keni bërë ju në moshën e tyre: SHTYJINI TË KALOJNË MË SHUMË KOHË DUKE LUAJTUR ME SHOKËT E TYRE, të ndërveprojnë me njerëz të tjerë dhe jo të vrasin fëmijërinë përpara një pajisjeje pa jetë. Le të reagojmë sa jemi në kohë, para se të jetë shumë vonë.

Ky ishte vetëm një seminar informues. Urojmë t’ju ketë bërë të mendoni dy herë herën e ardhshme që fëmija juaj do ju kërkojë celularin…

Faleminderit që ishit pjesë!

ACADEMY OF EUROPEAN LANGUAGES & FIZIO VIZION (Informacion më të plotë mbi çfarë u prezantua në seminar e gjeni këtu.

No Comments

Post A Comment