Pedalojmë për korsi të sigurta e mjedis më të pastër!

Pedalojmë për korsi të sigurta e mjedis më të pastër!

#AEL IU BASHKUA KËSAJ NISME Tirana ka nevojë për çiklistët dhe çiklistët kanë nevojë për korsi të sigurta! Mjaft rrezikuam jetën çdo ditë! Shoferë, qytetarë të dashur lironi korsitë e biçikletave! Sot kemi nevojë për korsi të sigurta, te ndara dhe te mbrojtura! – Ne kemi nevojë për korsi të sigurta! – Ne kemi nevojë për një infrastrukturë të sigurt të çiklizmit! – Ne kemi nevojë për një polici rrugore që mbron dhe respekton çiklistët! – Ne kemi nevojë që fëmijët dhe të moshuarit me biçikleta të kenë prioritet absolut në siguri, nga shoferët dhe policët rrugor!

No Comments

Post A Comment