Kampi veror AEL

Regjistrohu

  Emër
  Mbiemër
  Emri i prindërit
  Datëlindja
  Numri i telefonit
  Vendlindja
  Kontakt i emergjencës
  Adresa
  Në cilat data do të marrë pjesë në kamp fëmija juaj?
  A vuan fëmija juaj nga ndonjë alergji, sëmundje, apo ndonjë problem tjetër shëndetësor për të cilin duhet të jemi në dijeni? Nëse po, ju lutem shpjegojeni më poshtë:
  A është e nevojshme që AEL të sigurojë transportin e fëmijës suaj, kundrejt një pagese shtesë?
  Si do të kryhet pagesa?
  Si u njohët me “AEL SUMMER CAMP 2021”?
  Unë, në rolin e prindërit, lejoj që fëmija im të fotografohet përgjatë kampit veror
  “AEL SUMMER CAMP 2021”. Unë konfirmoj se jam dakort që fotot të postohen në rrjetet sociale Facebook dhe Instagram në faqet zyrtare të AEL Albania, nën emrin “ ael.albania”, përgjatë kohës që fëmija im është pjesë e kampit. Fotot nuk mund të përdoren për reklama apo qëllime të tjera pa miratimin tim.