Kamp veror

Mirësevini në Oxford ILS, Shkolla verore për fëmijë Oxford ILS Junior Summer School  është  një program për  student të moshës 13-17 vjeç. Programi përfshin mësimin e anglishtes në mëngjes, kulturën dhe aktivitet rikrijuese mbasdite dhe të shtunave. Nëse do të përmirësosh anglishten tënde dhe të kesh njëeksperiencë të...

Karta “Peter Pan Club” e anëtarësimit vlen për aktivitetet dhe udhëtimet për fëmijë  që organizon @peterpan.kids.travel dhe @ael.albania i cili është subjekt i kushteve dhe termanve të përgjithshme të cilat mund t’i gjeni të plota në vijim. Klientët Kjo kartë vlen për fëmijët e moshës 5-15...

A e dini se kampi veror është një nga përvojat më të bukura që duhet ta provojë çdo fëmijë të paktën një herë? KAMPI VEROR AEL 2021 vjen me risinë e javëve tematike: 1. Java sociale; 2. Java e mjedisit; 3. Java e artit; 4. Java...

Koha sot hapi vetëm për ne, janë ditët e fundit të kampit dhe ku ka më bukur se lojrat në park. Janë ditë që do të mbahen mend gjatë. #AELsummercamp2019 #kids #fun [embedsocial_album id="af7ab8e6a956f1b8041775c1936643e42ea4d101"]...