Një ditë me dentisten

Një ditë me dentisten

Kujdesi për dhëmbët dhe higjiena e gojës luajnë një rol të rëndësishëm në shëndetin e fëmijëve. Edukimi i tyre për përkujdesjen e dhëmbëve do të jetë tema kryesore e sesionit informues që do të zhvillohet ditën e mërkurë dhe të enjte pranë qendrës tonë. Ky sesion synon informimin dhe ndërgjegjësimin e të gjithë fëmijëve mbi rolin që ata kanë në përkujdesjen e shëndetit të dhëmbëve, si dhe pasojat dhe problemet që vijnë nga moskujdesja në moshë të hershme.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.