tirana Tag

#ANGLISHTFALAS për fëmijët e moshës 4-6 vjeç. Çfarë ju duhet të dini: Orari: 17:00 - 17:45 Frekuenca: 2 x javë Kohëzgjatja: 4 javë Nxënës në grup: 12 Fillojmë në 6 qershor. Mësimi në klasë, JO ONLINE! Si realizohet mësimi? Nëpërmjet lojës, muzikës dhe aktrimit. Këtë vit do të pranohen vetëm 2 grupe. Si çdo...

A është i suksesshëm mësimi online në Shqipëri? “People expect to be bored by eLearning—let’s show them it doesn’t have to be like that!” - Cammy Bean “Njerëzit presin të mërziten nga mësimi online – le t’ju tregojmë se nuk ka pse të jetë ashtu!” – Cammy...