elearning Tag

A është i suksesshëm mësimi online në Shqipëri? “People expect to be bored by eLearning—let’s show them it doesn’t have to be like that!” - Cammy Bean “Njerëzit presin të mërziten nga mësimi online – le t’ju tregojmë se nuk ka pse të jetë ashtu!” – Cammy...