Gjuha Angleze

Ne ofrojmë kurse online ose në klasë, në të cilat studentët mund të vendosin saktësisht se çfarë duan të mësojnë. Mësimet mund të përfshijnë Anglishte të përgjithshme, për shembull praktikë shtesë e shqiptimit dhe të folurit, por edhe tema specifike në lidhje me punën, për shembull përgatitja për një takim specifik. Kjo metodikë praktikohet veçanërisht kur studentët kanë nevoja shumë të veçanta ose kur pjesëmarrësit dëshirojnë të mësojnë shumë intensivisht.

Këto klasa ofrohen në të gjitha gjuhët dhe nivelet. Të gjitha kurset tona në grup janë përshtatur për të përmbushur nevojat dhe pritshmëritë e studentëve në lidhje me përvetësimin e gjuhës së huaj. Kurset në grup për të rritur dhe adoleshentë përbëhen nga 6-10 studentë për klasë dhe kurset në grup për fëmijë përbëhen nga 6-10 studentë për grup

Kohëzgjatja e kursit varet nga niveli dhe frekuentimi, bazuar në kërkesën e studentëve.

Të gjitha kurset e gjuhëve janë të organizuara në grupe të vogla dhe orare fleksibël. Kurset e përgjithshme janë planifikuar për oraret e pasdites. Kohëzgjatja e kurseve varet nga niveli dhe frekuenca e tyre, bazuar në kërkesat e studentëve.

Ne ofrojmë:

Anglishte e përgjithshme

LLOJI I KURSIT                   MOSHA         NIVELI          METODA

  • Anglisht për fëmijë                4-6 vjeç           ——–              Happy Hearts
  • Anglisht për fëmijë                7-10 vjeç         A1 – A2+         I wonder 1 – 5 
  • Anglisht për adoleshentë      11-18 vjeç       A1 – C1           Gateway 
  • Anglisht për të rritur            18+                  A1 – C1           The Big Picture

 

 

 

 

 

 

 

Anglishte biznesi

Cooming soon…

Provimet ndërkombëtare

Përgatitja për provime

Zgjidhni ndërmjet kurseve përgatitore intensive dhe normale, individuale ose në grup. Përgatitja intensive synin të ndihmojë studentët individualisht që të zhvillojnë teknikat dhe aftësitë që ju duhen për provimet ndërkombëtare. Ato janë ideale për studentë të motivuar, me objektiva të qarta dhe të arritshme.

AKADEMIK, I PËRGJITHSHËM dhe UK Visa

Coming soon…

Aptis coming soon…

coming soon…

Kurse të tjera gjuhësh

Gjermanisht

Frengjisht

Italisht

Spanjisht

Shqip për të huaj