KURS SHAHU

KURS SHAHU

Kursi i shahut për fëmijë dhe adoleshentë fillon në Shtator.
Trajnierja e kursit është Albana Sejati dhe më shumë mbi profilin e saj mësoni këtu.
Intensiteti: 2x javë (90 minuta).
Orari: 18:30 – 20:00
Numri i seancave: 16 seanca 90 minutëshe.
Ditët: Sipas interesit të nxënësve (jo fundjavë).
Ky kurs bazë 2-mujor do të mbulojë 5 module:
1. Të njihemi me shahun.
2. Lëvizjet e gurëve.
3. Si të japësh mat.
4. Mate të thjeshta.
5. Sulmi dhe mbrojtja.
Secili nxënës duhet të ketë kutinë e tij të shahut me qëllim që të praktikohet me familjen dhe miqtë pas kursit. Kursi është ndërthurje e njohurive teorike me praktikën me qëllim konsolidimin e aftësive të fëmijëve.
Module të reja do të zhvillohen në një fazë të dytë regjistrimesh.
Numri i pranimeve do të jetë i kufizuar kështu që nxitoni të zini vendin e fëmijës suaj sa më parë.
Pjesëmarrësve iu jepet certifikatë në përfundim të kursit.
No Comments

Post A Comment